Algemene voorwaarden

Basis- en Vervolgcursussen EMDR

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van EmdrNu waarvoor een deelnemer zich individueel inschrijft. Door bij inschrijving de Algemene voorwaarden aan te vinken gaat deelnemer akkoord met de volgende punten:

Toelatingsvoorwaarden

Elke deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden; is psychiater, AGIO’s psychiater, GZ-en Klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut, basispsycholoog (mits werkzaam onder een BIG-
geregistreerd behandelaar) of verpleegkundig specialist GGZ die op het moment van deelname aan de cursus werkzaam is in de GGZ en behandelt binnen de kaders waar hij/zij toe opgeleid en bevoegd is.

Cursuskosten

Elke deelnemer dient cursuskosten te betalen. De cursuskosten worden op jaarbasis vastgesteld, de recente kosten worden op de website vermeld.

Kosten voor studieboeken/cursusmateriaal

Elke deelnemer schaft zelf het volgende boek aan:

  • Basistraining: Handboek EMDR, Ad de Jongh en Erik ten Broeke, 7e editie, Pearson, ISBN 9789043036474. Kosten rond de €50
  • Vervolgtraining: Praktijkboek EMDR therapie deel 1 Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën 4e editie, Erik ten Broeke, Ad de Jongh, Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld en Ytje van Pelt. Uitgeverij Pearson, ISBN: 9789043039161. Kosten rond de €50

Studiebelasting

Elke deelnemer is ervan op de hoogte dat het aantal contacturen voor deze cursus 4 dagen x 6,5u= 26u bedraagt. Aan thuisstudie is elke deelnemer gemiddeld 6u - 10u kwijt.

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt een certificaat van deelname indien deze de hele cursus aanwezig is geweest en de afsluitende opdracht heeft afgerond. De afsluitende opdracht bestaat uit het maken van een video-opname van een behandeling, deze laten zien en bespreken tijdens de cursus.

Inbegrepen

De cursus wordt gegeven aan het Janskerkhof 15 te Utrecht. Koffie, thee, lunch en versnaperingen worden verzorgd. Bij grote belangstelling kan worden uitgeweken naar een externe locatie.

Betalingsvoorwaarden en termijn

Na aanmelding via de website en toelating ontvangt elke deelnemer een factuur die uiterlijk binnen 14 dagen voldaan moet zijn. Deelname aan de cursus kan worden geweigerd indien de factuur niet voor aanvang is voldaan.

De condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

Bij te weinig deelnemers (minimaal 8) gaat de cursus niet door. ’T Streven is dit uiterlijk 2 weken voor de startdatum van de cursus te communiceren. Daarbij zullen we een alternatieve datum voorstellen. EmdrNu restitueert dan het lesgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus krijgt elke deelnemer het totale lesgeld gerestitueerd minus 50 euro administratiekosten. Bij annulering tot twee weken voor aanvang krijgt de deelnemer 50% van het lesgeld minus 50 euro administratiekosten, gerestitueerd. Hierna wordt geen restitutie meer verleend. Wel mag een plaatsvervanger in uw plaats deelnemen, mits hij/zij aan de toelatingseisen voldoet.

Bedenktijd

Als deelnemer heeft u na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien u de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Accreditatie

Elke deelnemer is op de hoogte van de accreditatie. Accreditatie is verkregen bij: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) herregistratie eerstelijns psychologie 18 punten; Verpleegkundig Specialisten Register 24 punten; Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 9 punten

Copyright

In deze cursus wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open access artikelen.

Eigendomsrecht cursusmateriaal

Al het cursusmateriaal is eigendom van Maartje Lindeman. De door de deelnemer zelf aangeschafte boeken zijn eigendom van de bewuste auteurs.

Vertrouwelijkheid

Elke deelnemer gaat vertrouwelijk om met hetgeen in de cursus gedeeld wordt. In het bijzonder wordt er door docent en deelnemers zorg gedragen voor anonimisering van casuïstiek.

Klachtenregeling

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. De werkwijze is als volgt:

  • U kunt uw klachten mailen naar info@emdrnu.nl
  • Binnen 5 werkdagen mailen wij u een bevestiging van ontvangst
  • Binnen 4 weken na ontvangst van de bevestigingsmail komen wij met een voorstel voor afhandeling van de klacht
  • Is er meer tijd nodig om tot een voorstel voor afhandeling te komen, dan geven wij een indicatie wanneer u deze kunt verwachten
  • Bent u het niet eens met het voorstel tot afhandeling, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Uw klacht wordt dan binnen 4 weken afgehandeld
  • De uitspraak is bindend

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de behandeling ervan worden gedurende de periode van een jaar bewaard.